Kim loại lỏng loại oxy thấp cho lớp tản nhiệt

  • Độ tinh khiết: 3N, 4N, 5N
  • MOQ: 10 gam
  • Tỷ lệ thông thường: Ga 68,5%, Trong 21,5%, Trong 10% theo trọng lượng
  • Thứ tự tùy chỉnh: Bất kỳ tỷ lệ hợp lệ nào và các điều khoản một cửa OEM và ODM