Keo tản nhiệt kim loại lỏng tuyệt vời để làm mát GPU CPU

  • Độ tinh khiết: 4N, 5N
  • MOQ: 10 gam
  • Thành phần: Gallium, Indium, Thiếc, Kẽm với các hạt nano
  • Đặt hàng tùy chỉnh: Đóng gói được cá nhân hóa với các điều khoản một cửa OEM và ODM