Tấm indi

  • Độ tinh khiết: 4N, 5N
  • MOQ: 1 cái
  • Kích thước: 10 mm -1000mm
  • Đặt hàng tùy chỉnh: Được chấp nhận với dịch vụ một cửa OEM và ODM có sẵn