99.99% Hợp kim thiếc Indium Gallium có độ tinh khiết cao 5N

  • Độ tinh khiết: 3N, 4N, 5N
  • MOQ: 10 gam
  • Tỷ lệ thông thường: Ga 68,5%, Trong 21,5%, Trong 10% theo trọng lượng
  • Đơn đặt hàng tùy chỉnh: Bất kỳ tác phẩm hợp lệ nào có điều khoản một cửa OEM và ODM