Kim loại Gallium tinh khiết cao

  • Độ tinh khiết: 4N, 5N, 6N, 7N
  • MOQ: 100 gam
  • Hình dạng thông thường: Thỏi
  • Đơn đặt hàng tùy chỉnh: Hạt, hợp kim với các điều khoản một cửa OEM và ODM