Hạt Gallium tùy chỉnh

  • Độ tinh khiết: 4N, 5N, 6N, 7N, 8N
  • MOQ: 100 gam
  • Kích thước thông thường: 2-4 mm
  • Đơn hàng tùy chỉnh: các đường kính hợp lệ khác với các điều khoản một cửa của OEM và ODM