Hợp kim Gallium tùy chỉnh

  • Độ tinh khiết: 99,9%, 99,99%, 99,999%
  • MOQ: 10 gam
  • Tỷ lệ thông thường: Ga 68,5%, Trong 21,5%, Trong 10% theo trọng lượng
  • Đơn đặt hàng tùy chỉnh: Bất kỳ tác phẩm hợp lệ nào có điều khoản một cửa OEM và ODM