Tỷ lệ tùy chỉnh 4N 5N Eutectic Gallium Indium

  • Độ tinh khiết: 4N, 5N
  • MOQ: 10 gam
  • Tỷ lệ thông thường: Ga 75,5%, Trong 24,5% theo trọng lượng
  • Đơn đặt hàng tùy chỉnh: Bất kỳ tác phẩm hợp lệ nào có điều khoản OEM và ODM