Khối Bismuth Telluride loại P và N làm vật liệu nhiệt điện với xúc xắc điện cực

  • Độ tinh khiết: 99,99%, 99,999%
  • MOQ: 10 miếng hoặc 100 gram
  • Loại doping: Loại N, Loại P
  • Quy trình sản xuất: Kéo pha lê và ép đùn nóng
  • Kích thước điển hình: 0,3 * 0,3 * 0,4 mm, 1,4 * 1,4 * 1,6 mm
  • Đơn hàng tùy chỉnh: Được chấp nhận với các điều khoản một cửa của OEM và ODM