Bismuth Oxide màu vàng và cam

  • Độ tinh khiết: 99,9%, 99,99%, 99,999%
  • MOQ: 100 gram
  • Kích thước hạt điển hình: D50 1-5 micron, D50 5-15 micron, D50 15-25 micron
  • Đơn hàng tùy chỉnh: Được chấp nhận với các điều khoản một cửa của OEM và ODM