Ứng dụng của bismuth trioxide trong lĩnh vực vật liệu quang điện tử chủ yếu được thể hiện ở các khía cạnh sau:
 
 
 

1. Ứng dụng kính gốc Bismuth trioxide

Thủy tinh gốc oxit bismuth, nhờ các đặc tính quang học tuyệt vời như chỉ số khúc xạ cao, khả năng truyền tia hồng ngoại và tính chất quang phi tuyến, rất hấp dẫn đối với các ứng dụng vật liệu trong thiết bị quang điện tử và truyền dẫn cáp quang. Trong các vật liệu này, bismuth oxit được sử dụng làm chất phụ gia với số lượng đáng kể, khiến nó trở thành một hướng ứng dụng quan trọng đối với bismuth oxit.
 
 
 

2. Ứng dụng Bismuth Oxyhalides (BiOX, X = Cl, Br, I, F)

Bismuth oxyhalides là một loại vật liệu quang xúc tác bán dẫn mới. So với TiO2, cấu trúc phân lớp độc đáo và độ rộng vùng cấm có thể điều chỉnh khiến chúng thể hiện hiệu suất xúc tác quang vượt trội. Bismuth oxyhalides có những ứng dụng tiềm năng lớn trong quang điện tử, xúc tác và lưu trữ năng lượng.
 
 
 

3. Ứng dụng vật liệu quang điện tử dựa trên Bismuth

Vật liệu quang điện tử gốc bismut đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong các cảm biến hóa học. Những vật liệu này có cấu trúc điện tử độc đáo, cấu trúc tinh thể và khả năng phản ứng ánh sáng khả kiến tuyệt vời và ứng dụng của chúng trong cảm biến hóa học đã nhận được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây.
 
 
 
Tóm lại, các ứng dụng chính của bismuth trioxide trong lĩnh vực vật liệu quang điện tử bao gồm thủy tinh dựa trên oxit bismuth cho các thiết bị quang điện tử và truyền dẫn sợi quang, ứng dụng xúc tác quang của bismuth oxyhalides và ứng dụng vật liệu quang điện tử dựa trên bismuth trong cảm biến hóa học. Những lĩnh vực ứng dụng này chứng tỏ tính đa dạng và tầm quan trọng của bismuth trioxide trong công nghệ và công nghiệp hiện đại.