Ứng dụng của bột nano bismuth oxit siêu mịn trong lớp phủ chống ăn mòn chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:
 
 

1. Chế tạo bột nano bismuth oxit siêu mịn và nghiên cứu khả năng che chắn bức xạ trong lớp phủ

 Nghiên cứu này khám phá khả năng của siêu mịn bột nano oxit bismuth để hấp thụ tia γ trong lớp phủ tường bên trong. Kết quả thực nghiệm chứng minh rằng khi thêm oxit bismuth siêu mịn 40% vào công thức gốc nước, lớp phủ thể hiện khả năng hấp thụ tia γ mạnh nhất, đồng thời duy trì hiệu suất tổng thể tối ưu. Ngoài ra, việc bổ sung bentonite gốc natri 2% sẽ tối ưu hóa đặc tính huyền phù của lớp phủ.
 
 

2. Nghiên cứu lớp phủ dẫn nhiệt chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn cho thiết bị trao đổi nhiệt

Trong nghiên cứu này, các lớp phủ dẫn nhiệt chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn đã được chế tạo bằng cách sử dụng nhựa polyester biến tính silicon hữu cơ làm nhựa chính và các hạt vô cơ dẫn nhiệt cao như nhôm nitrit, boron nitrit và bột nano bismuth oxit làm nhiệt- tiến hành chất độn. Việc ứng dụng các lớp phủ này trong các bộ trao đổi nhiệt giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn của chúng trong khi vẫn duy trì tính dẫn nhiệt tuyệt vời. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi độ dẫn nhiệt của chất độn tăng thì độ dẫn nhiệt của lớp phủ cũng tăng theo.
 
 
 
Tóm lại, việc ứng dụng bột nano bismuth oxit trong lớp phủ chống ăn mòn chủ yếu nhằm mục đích nâng cao hiệu suất che chắn bức xạ, khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống ăn mòn của lớp phủ, từ đó cải thiện hiệu suất tổng thể và phạm vi ứng dụng của chúng.