Bi oksit tozunun optoelektronik malzemeler alanında uygulanması esas olarak aşağıdaki yönlerde kendini gösterir:
 
 

1. Bi Oksit Bazlı Cam Uygulaması

Bi oksit bazlı cam, yüksek kırılma indeksi, kızılötesi iletim ve doğrusal olmayan optik özellikler gibi mükemmel optik özelliklerinden dolayı, optoelektronik cihazlardaki ve optik fiber iletimindeki malzeme uygulamaları için oldukça çekicidir. Bu malzemelerde bizmut oksit önemli miktarlarda katkı maddesi olarak kullanılır, bu da onu bizmut oksit için önemli bir uygulama yönü haline getirir.
 
 

2. Bizmut Oksihalojenürlerin Uygulaması (BiOX, X = Cl, Br, I, F)

Bizmut oksihalojenürler yeni bir tür yarı iletken fotokatalitik malzemedir. TiO2 ile karşılaştırıldığında, benzersiz katmanlı yapıları ve ayarlanabilir bant aralığı genişlikleri, üstün fotokatalitik performans sergilemelerini sağlar. Bizmut oksihalojenürlerin optoelektronik, kataliz ve enerji depolamada büyük potansiyel uygulamaları vardır.
 
 

3. Bizmut Tabanlı Optoelektronik Malzemelerin Uygulaması

Bizmut bazlı optoelektronik malzemeler geniş çapta araştırılmış ve kimyasal sensörlerde uygulanmıştır. Bu malzemeler benzersiz elektronik yapılara, kristal yapılara ve mükemmel görünür ışık duyarlılığına sahiptir ve bunların kimyasal sensörlerdeki uygulamaları son yıllarda büyük ilgi görmüştür.
 
 
Özetle, Bi oksit tozunun optoelektronik malzemeler alanındaki ana uygulamaları arasında optoelektronik cihazlar ve optik fiber iletimi için bizmut oksit bazlı cam, bizmut oksihalojenürlerin fotokatalitik uygulaması ve bizmut bazlı optoelektronik malzemelerin kimyasal sensörlerde uygulanması yer alır. Bu uygulama alanları, Bi oksit tozunun modern teknoloji ve endüstrideki çeşitliliğini ve önemini göstermektedir.