โลหะเหลวชนิดออกซิเจนต่ำสำหรับชั้นแผ่นระบายความร้อน

  • ความบริสุทธิ์: 3N, 4N, 5N
  • ขั้นต่ำ: 10 กรัม
  • อัตราส่วนทั่วไป : Ga 68.5%, ใน 21.5%, ใน 10% โดยน้ำหนัก
  • คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: สัดส่วนที่ถูกต้องและข้อกำหนดแบบครบวงจรของ OEM และ ODM