วางความร้อนโลหะเหลวที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบายความร้อน CPU GPU

  • ความบริสุทธิ์: 4N, 5N
  • ขั้นต่ำ: 10 กรัม
  • ส่วนประกอบ: แกลเลียม อินเดียม ดีบุก สังกะสี พร้อมอนุภาคนาโน
  • คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคลพร้อมเงื่อนไข OEM และ ODM แบบครบวงจร