Vismutoxid (Bi2O3)-baserat glas är ett högpresterande material med många användningsområden. Baserat på olika studier och källor inkluderar de huvudsakliga tillämpningarna:
 
 

1. Optoelektroniska enheter och optisk fiberöverföring

Vismutoxidbaserat glas har betydande potentiella tillämpningar i optoelektroniska enheter och optisk fibertransmission på grund av dess höga brytningsindex, infraröda transmission och olinjära optiska egenskaper. I dessa material används vismutoxid som tillsats i betydande mängder. Till exempel uppvisar glassystemet Bi2O3-B2O3-Si2O3 ultrasnabba svar på mindre än 150fs, vilket gör det allmänt användbart för optisk omkoppling och bredbandsförstärkning. Dessutom visar vismutbaserade glas dopade med cesium, såsom 63.3Bi2O3-32.6B2O3-41Si2O3-0.24CeO2, ännu bättre prestanda, med dess innehåll som når så högt som 63.3%, vilket står för 92% av glaset i vikt.
 
 

2. Tillämpningar för lågtemperatursmältning och fotonikanordningar

Vismutoxidbaserat glas uppvisar högt linjärt brytningsindex, låg glasövergångstemperatur och hög ickelinjär optisk känslighet av tredje ordningen, vilket gör det till ett lovande material för applikationer för lågtemperatursmältning och fotonikanordningar.
 
 

3. Elektroniskt keramiskt pulvermaterial

Vismutoxid fungerar som en viktig tillsats i elektroniska keramiska pulvermaterial, som främst används i zinkoxidvaristorer, keramiska kondensatorer, ferritmagnetiska material etc. Inom utvecklingen av elektronisk keramik är USA ledande globalt, medan Japan dominerar världsmarknaden för keramik med en 60%-andel genom storskalig produktion och avancerad teknologi.
 
 
Sammanfattningsvis har vismutoxidbaserat glas breda tillämpningsmöjligheter inom områden som optoelektronik, elektronisk keramik, lågtemperatursmältning och fotonikanordningar.